بـــــرژه

رنگ‌بندی محصول

مبل کلاسیک

مدل : برژه
سبك لويي ١٥ ركوكو (فرانسه)
١٧٢٣ تا ١٧٧٤ ميلادي
تاريخچه:
اين سبك در زمان خود به دليل تازگي و جديد بودن نسبت سبك هاي قبلي مشهور به سبك مدرن بود
مبناي اين سبك در واقع سبك رژانس بود ولي سبك تر و فانتزي از سبك رژانس ميباشد.
اين سبك تركيبي از مضامين قبلي شامل طرح هاي چيني و خطوط صدف شكل بود.
هنرمندان اين سبك ، نام خود را به صورت مخفف روي وسائل ساخت خودشان حك ميكردند.
يكي از مهمترين دوره ها در اين سبك ،دوره chinoiserie (شين وازوري) يعني دوره چيني گرايي بود كه نقوش چيني نقوش موزيكال روي وسائل نقاشي ميشد و از لاك الكل جهت پوشش براق روي وسائل استفاده مي گرديد.
rococo كه مهمترين تزيين اين سبك ميباشد در زبان فرانسه به معناي صدف است . در انگليسي كلمه cockle shell به معناي نوعي صدف خوراكي است كه آن هم مهمترين تزئين اين سبك ميباشد.

اين سبك ظاهري رمانتيك و زنانه داشت كه براي زيبايي و ظرافت يك زن طراحي شده بود.
در واقع مادام پمپادور ( معشوقه شاه) كه تسلط زيادي روي شاه داشت باعث به وجود آمدن و از بين رفتن يكباره اين سبك شد.
زيرا با كشف شهر مدفون شده پمپئي در كوهپايه هاي ناپل و به دست آمدن بقاياي مبلمان باستاني اين شهر از زير خاكستر آتشفشان ، مبلمان اين شهر دوباره رونق گرفت و در واقع سبك هاي يونان و روم باستان مورد توجه قرار گرفت و همچنين مادام پمپادور شيفته اين مبلمان گشته و سبك را تغيير داد.