پـــاتــریــس

در اين دوره هنرمند مشهور اين سبك
Gilles-Marie-oppenord نام داشت
كه دكوراسيون قصر رويال پالاز را سرپرستي مي كرد .
او پسر يك كابينت ساز مشهور بود كه در لوور زندگي مي كرد و سپس در ايتاليا به تحصيل رشته معماري پرداخته بود.
سالن ايتاليايي در قصر رويال پلاز از كارهاي اين هنرمند است .
مشخصات مبلمان :
سايز كوچكتر نسبت به سبك هاي قبلي
وجود اشكال كمي منحني ولي با چهارچوب هنوز چهارگوش
پايه ها به شكل cabriole legs كه در انتها به شكل سم بز
مي باشند و چون پايه ها با دست تراشيده ميشدند انحناهاي غير متقارن با هم داشتند.
همه روزه ميتوانيد براي بازديد از اين
محصول خاص و زيبا به فروشگاه مراجعه نماييد.
منتظر حضور گرم و پرمهرتان هستيم.

مدل : پاتريس
سبك رژانس ( فرانسه)
١٧١٥تا١٧٢٣ ميلادي
تاريخچه :
پس از مرگ لويي ١٤ در سال ١٧١٥ سلطنت به پسر بزرگ شاه ، كه بعد ها لويي ١٥ نام گرفت ، واگذار شد
ولي او به طور قانوني تا ٨ سال اجازه سلطنت نداشت .
در اين دوره نائب السلطنته و جانشين او فيليپ (دوك اورلئان) بود كه تا سال ١٧٢٣ يعني ٨ سال ادامه يافت
و به نام دوره رژانس شناخته مي شود .
دوك مقر حكومتي را به رويال پالاز انتقال داد .
حركت به سمت پاريس باعث شد كه اشراف و بازرگانان فرانسوي نيز زندگي شهرنشيني را برگزينند و در پاريس به تبعيت از شاه براي خود خانه هاي مجللي ساختند
و اين خانه ها را با اين سبك تزئين و دكور كردند .
سبك مبلمان در اين دوره غيررسمي تر از دوره قبل بود .