ژانــســــن

مدل:مبل ژانسن
١٧٢٣ تا ١٧٧٤ ميلادي
تاريخچه:
يكي از معروف ترين مبلمان سبك فرانسوي است
كه دليل معروفيت اين نوع مبل
بدليل ظرافت بالا و ابعاد كوچكتر ميباشد .
طراحي اوليه اين مدل مربوط به دوره لويي ١٥ فرانسه ميشود كه به مرور زمان تنوع زيادي از طراحي
اين مدل مبل ديده ميشود .
ظرافت خاص در فرم پايه و دسته اين مبل
باعث جذابيت آن ميشود .
استفاده از پارچه هايي با گلهاي منظم باعث كلاسيك شدن اين فرم مبل ميشود و استفاده از حصير جلوه ي خاصي به آن ميدهد .

در مبلمان هاي فرانسوي استفاده از منبت هاي
بزرگ و زياد پرهيز ميشود و معمولا از منبت هاي ظريف ، كوچك و پيوسته بيشتر استفاده ميشده .
به مرور زمان به دليل خاص بودن واستقبالي
كه از اين مدلي فرانسوي شد
نمونه هاي ايتاليايي ، آلماني و سوئدي نيز ساخته شده .
در كشور ايران به اين مدل “پشت تخت فرانسوي”
گفته ميشود كه در طراح هاي متنوعي ساخته ميشود .
در نمونه فوق از پارچه ساتن كه يكي از معروفترين
پارچه هاي سبك كلاسيك است استفاده شده
جنس چوب استفاده شده راش درجه يك ميباشد كه استحكام فوق العاده اي براي ساخت انواع مبلمان ظريف دارد.